Modern, Growing, Successful Province

Toespraak Deur Die Waarnemende Premier

Toespraak Deur Die Waarnemende Premier Van Die Noord-Kaap, Me Sylvia Lucas Op Die Geleentheid Van Vryheid Vieringe, Groblershoop, 27 April 2013

PROGRAM DIREKTEUR

AGBARE RAADSLEDE

ONDERSKEIE GASTE

GEMEENSKAP VAN GROBLERSHOOP

DAMES EN HERE

Air Jordan 1 Mid Bred Gym Red/Black-White For Sale
Dit is inderdaad ‘n groot voorreg vir my vandag om die gemeenskap van Groblershoop toe te spreek op hierdie historiese dag wat neentien jaar gelede die --einde gekenmerk het van rasse onderdrukking en 'n nuwe nie-rassige demokratiese land tot stand gebring het.


Groblershoop het nog altyd 'n spesiale plekkie in my hart gehad, en ons sal altyd verseker dat julle menseregte en waardigheid gerespekteer en gehandhaaf word. Op hierdie dag onthou ons al die dapper manne en vroue wie se stryd en opofferings dit moontlik gemaak het vir ons om die voordele van ‘n demokratiese land vandag te kan geniet.

Hieredie dag verteenwoordig vrede, eenheid, en die herstel van die menswaardigheid van alle Suid-Afrikaners. Dit is 'n herinnering van die talle opofferings wat voorheen gemaak is deur ons landgenote, en dit sal ons altyd by bly dat niemand hierdie vryheid wat ons vandag geniet vanselfsprekend aanvaar nie.


Ons vryheid vieringe bied aan ons elkeen weereens die geleentheid om ondersoek in te stel en te dink watter bydrae ons kan lewer om die land vorentoe te neem om ten einde 'n voorspoedige samelewing te bou asook die verbetering van die gehalte van lewe van almal, veral die armes en die werkersklas.


Vandag kan ons terugkyk hoe ver ons as land gekom het en dat ons dit reggekry het om ‘n Suid-Afrika te bou wat nie teen mense diskrimineer op grond van hulle geslag, velkleur en geloofs oortuigings nie. Tot dusver is daar soveel gedoen om ons menslikheid te herstel. In hierdie strewe om ons menslikheid, het 'n nuwe kultuur van menseregte en respek vir die waardigheid van ons naaste tot stand gekom.Ons het opgestaan ??uit die as van apartheid en staan vandag ??trots op die wêreld verhoog. Ons stem en teenwoordigheid word ook nou sterk gevoel by instellings soos die Verenigde Nasies en die Afrika Unie.

Ons het nie toegelaat dat ons verdeelde verlede ons toekoms verder moet vorm nie. Saam het ons begin bou aan ‘n nuwe samelewing wat gefokus is op die waardes van 'n verenigde, nie-rassige, nie-seksistiese en demokratiese Suid-Afrika.


Die Sensus 2011 uitslae skilder die prentjie van 'n land waar daar 'n groot toename in inkomste vlakke is, verbetering in die uitrol van basiese dienste en geriewe, asook groei in die geleterheids vlakke.


As ons dit met 1994 vergelyk kan ons rerig trots op onself wees dat nie net enkeles nie maar miljoene mense het nou water, elektrisiteit, sanitasie en behuising. Ons is wel bewus dat meer nog kan gedoen word want daar is nog vele ander wat ook nog moet genot put uit hierdie basiese dienste. Daar het tot dusver baie mense baat by die Uitgebreide Publieke Werke Program of soos dit alombekend staan as EPWP. Hierdie program het gelei to werkskepping in die bou van HOP-huise, paaie konstruksie en infrastruktuur projekte. Saam kan ons nog veel meer doen om ons omstandighede te verander vir beter.


Dames en Here, ons moet aanhou om hard te werk om armoede uit te roei en ongelykhede te verminder, die ekonomie moet ook vinniger groei om te strek tot voordeel van alle Suid-Afrikaners.

Jong mense veral, moet die geleenthede aangryp en hulle kwalifikasies verbeter en ook gebruik maak van die vele ekonomiese geleenthede wat daar nou is. Julle moet gefokus bly om geslagsongelykhede uit te skakel. Die bevordering van geslagsgelykheid en groter geleenthede vir jong mense is geïntegreerde temas wat dwarsdeur die Nasionale Ontwikkelingsplan strek.


Dit is almal van ons se plig en verantwoordelikheid om ‘n sterk en voorspoedige nasie te bou. Die rol van gewone Suid-Afrikaners in hul stryd teen apartheid moet nooit vergeet word nie dus moet ons altyd hul nalatenskap vier.


Ons vryheid en demokrasie het teen ‘n groot prys gekom daarom moet ons nooit diegene vergeet wat hulle lewe op die spel gesit het. Ons moet jaloers waak teen ons ??vryheid en demokrasie.


Ons plig is om 'n nuwe erfenis te los wat gebaseer is op die beginsels van gelykheid, demokrasie en menseregte. Ons moet saam diversiteit en unieke erfenis vier.


Program Direkteur, om die boosheid van apartheid in so 'n kort tydjie te probeer regstel was nooit maklik nie, maar ons sal altyd alles in ons vermoë doen om te sorg vir ‘n beter lewe vir almal.


Ons kan die verbetering in die onderwysstelsel sien en dit is goed om te sien dat meer leerders skryf nou matriek en ons matriekuitslae het sedert 2009 dramaties toegeneem.


As gevolg van ingryping deur die Departement van Gesondheid om die kwaliteit van ons lewe te verbeter kan ons nou sien dat die algehele lewensverwagting van Suid-Afrikaners het aansienlik verbeter tussen 2009 en 2011 tot 62 jaar.
Die stryd teen MIV en VIGS word ook sterk beveg en teen Maart 2012, het meer as 20,2 miljoen mense toetse ondergaan sedert die MIV-berading en toetsing-veldtog wat in April 2010 afgeskop het.


Die Grondwet is die stigting handves wat die grondslag vir ware demokrasie, daarin word die regte van alle Suid Afrikaners uiteengesit asook ons pligte as burgers van die land. Ons sosiale samehorigheid as 'n nasie is in die Grondwet gewortel. Dames en Here, as Suid-Afrikaners moet ons verenig bly in ons ondersteuning vir die Grondwet en die waardes wat dit verskans, en die demokratiese instellings wat dit gestig het.


Die Grondwet verplig Suid-Afrikaners om te werk vir 'n samelewing wat gebaseer is op menswaardigheid, gelykheid en die viering van fundamentele regte vir almal.
Ons kan ook trots is dat ons begin het om die gety te draai teen misdaad, algehele vlakke van ernstige misdaad is aan die afneem en ons sal aanhou strewe vir 'n Suid-Afrika waar alle burgers veilig voel.


My boodskap aan die gemeenskap van Groblershoop is dat as die ANC regering sal ons altyd julle behoeftes en bekommernisse hoog op ons ontwikkelings agenda plaas. Ons sal nooit toelaat dat iemand dit wat ons so hard voor geveg het van ons af wegneem.


Ons sal voortgaan om aanhoudend julle te verseker dat ons aan jul hoop en verwagtinge voldoen en verseker dat die kwaliteit van lewe van al ons mense verbeter word.


Ek dank u.

 

 

Mail Us

Office of the Premier 
Private Bag X5016 
Kimberley 
8301

Leave a Comment